Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Gburová Jaroslava (50%)
Autor:Fedorko Igor (50%)
Názov:Sociálne média ako súčasť elektronickej komercie a ich vplyv na nákupné správanie spotrebiteľa [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of global science [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 4. - Prešov, (2019), s. 1-6
ISSN:2453-756X
URL:http://www.jogsc.com/pdf/2019/special/socialne.pdf