Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Župina Miroslav (100%)
Názov:Teoptia v Starom Zákone na príklade zjavení sa Boha prorokovi Mojžišovi [print]
Zdroj:Acta Patristica [print]
Lokácia:Roč. 10, č. 20. - Prešov, (2019), s. 35-44
ISSN:1338-3299