Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Káša Peter (100%)
Názov:Interetnické relácie a stredoeurópske súvislosti v moderných slovenských románoch z histórie [print]
Zdroj:Slavia [print] : časopis pro slovanskou filologii
Lokácia:Roč. 88, č. 2. - Praha, (2019), s. 162-170
ISSN:0037-6736