Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Gallo Peter (50%)
Autor:Gallo Peter (50%)
Názov:Výpočet primeraného zisku [elektronický dokument]
Zdroj:Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 6, č. 3. - Prešov, (2019), s. 6-14
ISSN:1339-5335
URL:http://www.dominanta.sk/Rok_2019_3.pdf