Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kiseľáková Dana (25%)
Autor:Onuferová Erika (25%)
Autor:Čabinová Veronika (25%)
Autor:Šofranková Beáta (25%)
Názov:Teoretické východiská udržateľného rozvoja – globálny verzus podnikový prístup [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7. - Prešov, (2019), s. 36-46
ISSN:1339-0260