Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bertová Daniela (95%)
Autor:Šoltésová Janka (5%)
Názov:Vybrané možnosti riadenia personálnych nákladov u pracovníkov s vysokým potenciálom [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 179-187
ISSN:1339-0260