Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Nastišin Ľudovít (100%)
Názov:Kvantitatívna analýza vybraných faktorov engagementu na Facebooku vo vzťahu ku špecifikácii správania používateľov podľa typu obsahu [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 51-58
ISSN:1339-0260