Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Budiman Arief (5%)
Autor:Bačík Radovan (20%)
Autor:Fedorko Richard (20%)
Autor:Ivanková Viera (20%)
Autor:Turáková Alexandra (20%)
Autor:Kovaľová Eva (15%)
Názov:Healthcare facilities website and their impact on customer satisfaction from the perspective of customer relationship management (CRM) [print, elektronický dokument]
Zdroj:Polish Journal of Management Studies [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 19, č. 2. - Czestochowa, (2019), 75-88
ISSN:2081-7452