Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Bolfíková Eva (30%)
Autor:Pirohová Ivana (15%)
Autor:Lenhardtová Martina (15%)
Autor:Mayer Katarína (15%)
Autor:Lukáč Marek (15%)
Autor:Hrehová Daniela (10%)
Názov:Bureaucracy and creative complexity – empirical analysis of problem solving effectiveness within organizations [elektronický dokument]
Zdroj:Sociologija i prostor [print] : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja
Lokácia:Roč. 57, č. 1 (2019), s. 65-91
ISSN:1846-5226. - ISSN 1849-0387
URL:https://hrcak.srce.hr/file/320752