Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Galdunová Helena (50%)
Autor:Magurová Dagmar (25%)
Autor:Majerníková Ľudmila (24%)
Autor:Soročinová Mária (1%)
Názov:Materstvo v kontexte psychologických determinantov [print]
Zdroj:Sociálna a duchovná revue [print] : vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Prešov, (2019), s. 67-73
ISSN:1338-290X