Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Antonyová Anna (60%)
Autor:Antony Peter (40%)
Názov:Deterministic inventory model for non-deteriorating items using the iterative algorithm [electronic]
Zdroj:Paripex-Indian Journal of Research [print]
Lokácia:Roč. 8, č. 7. - Paldi, (2019), s. 1-3
ISSN:2250-1991