Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Hrehová Veronika (20%)
Autor:Urbanová Katarína (80%)
Názov:Úprava chybného držania tela detí mladšieho školského veku prostriedkami kinezioterapie [print]
Zdroj:Zdravotnícke štúdie [print] : vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Ružomberok, (2019), s. 15-19
ISSN:1337-723X