Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Fatľa Marek (100%)
Názov:Nemecký národný socializmus a encyklika Mit brennender Sorge [electronic]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [electronic] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2019), s. 65-72
ISSN:1338-7251