Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Pazdera Martin (100%)
Názov:Etika sociálnych dôsledkov a evolučná ontológia v súčasnom eko-etickom diskurze [electronic]
Zdroj:Pro-Fil [electronic] : internetový časopis pro filosofii : an Internet Journal of Philosophy
Lokácia:Roč. 20, č. 1. - Brno, (2019), s. 45-64
ISSN:1212-9097