Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Mitríková Jana (90%)
Autor:Kovalová Lenka (10%)
Názov:Hodnotenie obľúbenosti vybraných brownfieldov v Košiciach v kontexte kultúrneho turizmu [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 7, č. 1. - Prešov, (2019), s. 58-72
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/01/01_2019_06.pdf