Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Makky Lukáš (100%)
Názov:Dilema (ne)definovateľnosti umenia [elektronický dokument]
Zdroj:ESPES [elektronický dokument] : Elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku : Electronic Magazine of the Society for Aesthetics in Slovakia : Journal of Society for Aesthetics in Slovakia and Institute of Aesthetics and Art Culture
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2019), s. 7-19
ISSN:1339-1119
URL:https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/issue/viewIssue/15/30