Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Tlučáková Lenka (25%)
Autor:Ružbarská Beáta (25%)
Autor:Čech Pavol (25%)
Autor:Kačúr Peter (25%)
Názov:Motivačné hry a cvičenia na rozvoj koordinačných schopností detí 4 [print]
Zdroj:Športový edukátor [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 1. - Nitra, (2019), s. 10-16
ISSN:1337-7809
URL:http://www.ktvs.pf.ukf.sk/images/%C5%A1portov%C3%BD%20eduk%C3%A1tor/Sportovy_edukator_1_2019.pdf