Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Pirohová Ivana (100%)
Názov:Vzdelávateľ dospelých a jazykový kód vo vzdelávaní dospelých Rómov z marginalizovaných komunít [electronic]
Zdroj:Teória a prax edukácie dospelých [electronic] : andragogické vedecké štúdie
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019
Lokácia:s. 125-135
ISBN:978-80-555-2218-0