Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Lyócsa Štefan (34%)
Autor:Výrost Tomáš (33%)
Autor:Baumöhl Eduard (33%)
Názov:Social aspirations in European banks: peer-influenced risk behaviour [print]
Zdroj:Applied Economics Letters [print]
Lokácia:Roč. 26, č. 6. - Abingdon, (2019), 473-479
ISSN:1350-4851. - ISSN 1466-4291