Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Hruščová Eva (34%)
Autor:Kačmárová Monika (33%)
Autor:Babjáková Jaroslava (33%)
Názov:Subjektívna pohoda nezamestnaných absolventov vysokých škôl v kontexte subjektívnej chudoby, dĺžky nezamestnanosti, predošlých pracovných skúseností a rodu [electronic]
Zdroj:Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti [electronic]
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019
Lokácia:s. 162-175
ISBN:978-80-8152-713-5