Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Čupková Lena (80%)
Autor:Búgelová Tatiana (10%)
Autor:Fucsková Zuzana (10%)
Názov:Postoje k zamestnanosti seniorov v závislosti na miere ageizmu [electronic]
Zdroj:Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti [electronic]
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019
Lokácia:s. 105-116
ISBN:978-80-8152-713-5