Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Antonyová Anna (100%)
Názov:Adventure as phenomenon in marketing tourism [electronic]
Zdroj:Global journal for research analysis [print]
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Ahmadabád, (2019), s. 201-202
ISSN:2277-8160