Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Ivanová Martina (100%)
Názov:Datívny reflexívny marker si a jeho lexikografické spracovanie v slovenčine [print]
Zdroj:Slovenská reč [electronic] : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Lokácia:Roč. 83, č. 3. - Bratislava, (2018), s. 235-260
ISSN:0037-6981. - ISSN 1338-4279