Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Gombár Miroslav (16%)
Autor:Vagaská Alena (14%)
Autor:Harničárová Marta (14%)
Autor:Valíček Jan (14%)
Autor:Kušnerová Milena (14%)
Autor:Czán Andrej (14%)
Autor:Kmec Ján (14%)
Názov:Experimental Analysis of the Influence of Factors Acting on the Layer Thickness Formed by Anodic Oxidation of Aluminium [print]
Zdroj:Coatings [print]
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Basel, (2019), s. 1-21
ISSN:2079-6412