Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Mitaľová Zuzana (30%)
Autor:Mitaľ Dušan (10%)
Autor:Botko František (20%)
Autor:Hatala Michal (10%)
Autor:Litecká Juliána (10%)
Autor:Harničárová Marta (10%)
Autor:Ohlídal Miroslav (10%)
Názov:Rozbor topografie povrchu kompozitného materiálu na báze WPC aplikáciou optickej bezkontaktnej metódy [print]
Zdroj:Jemná mechanika a optika [print] : vědecko-technický časopis
Lokácia:Roč. 63, č. 10. - Praha, (2018), s. 287-290
ISSN:0447-6441