Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brestovičová Alexandra (100%)
Názov:Jazykový obraz sveta v reči matky orientovanej na dieťa v ranom štádiu vývinu
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický zdroj] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 5, č. 19-20 (2014), [8] s.
ISSN:1338-1148
URL:file:///C:/Users/Michaela/Downloads/Brestovicova_studia.pdf
Ohlas:[4] PAVELOVÁ, Barbora. Expressive lexis in Motherese. In 13. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník príspevkov I. (sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva). Prešov : Prešovská univerzita, 2018, s. 34. ISBN 978-80-555-2147-3.