Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Palenčár Marián (100%)
Názov:Pojem a druhy ľudskej osamelosti
Zdroj:Osamelosť ako filozofický problém
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Belianum, 2014
Lokácia:S. 7-28
ISBN:978-80-557-0702-0
Ohlas:[4] KAŠICKÝ, J., LOVÁŠOVÁ, S. Prežívanie sociálnej osamelosti u seniorov . In Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume [online]. Prešov : Prešov University in Prešov, Faculty of sports, 2015 [cit. 2019-07-02], s. 100. ISBN 978-80-555-1809-1. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova12>