Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brestovičová Alexandra (100%)
Názov:Verbálna lexika v reči matiek orientovanej na dieťa
Zdroj:8. študentská vedecká konferencia [elektronický zdroj] : zborník plných príspevkov
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013
Lokácia:online, s. 780-792
ISBN:978-80-555-0770-5
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak4
Ohlas:[4] SPÁČILOVÁ, Alexandra. Reč matky a reč otca orientovaná na dieťa (komparatívna štúdia). In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 394. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] BODNÁROVÁ, Martina. Zámená v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 219. ISBN 978-80-555-2018-6.
Ohlas:[4] PAVELOVÁ, Barbora. Expressive lexis in Motherese. In 13. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník príspevkov I. (sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva). Prešov : Prešovská univerzita, 2018, s. 34. ISBN 978-80-555-2147-3.