Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Uher Ivan (50%)
Autor:Švedová Milena (50%)
Názov:Long and prosperous life paradigm
Zdroj:Physical activity review [elektronický zdroj] : international scientific journal
Lokácia:Vol. 1 (2013), online, s. 38-44
ISSN:2300-5076
URL:http://www.physactiv.ajd.czest.pl/index.php/volume-1-2013/
Ohlas:[4] BUKOVÁ, Alena. Didaktika základnej telesnej výchovy a rekreačného športu. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 90. ISBN 978-80-8152-349-6.