Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:"Občas sa mi stane..."
Zdroj:Postinterpretácie
Vydavateľské údaje:Bratislava : Cathedra, 2014
Ohlas:[4] MITKA, Marek. Prehľady, sondy, úvahy, štúdie, skice, poznámky a state. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.-13. novembra 2015 na FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 419, 421. ISBN 978-80-555-1879-4.