Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomčíková Ľuba (100%)
Názov:Globalizácia a jej vplyv na riadenie podnikov v súčasnom podnikateľskom prostredí, identifikácia príležitostí a ohrození v čase globalizácie
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 5, no. 4 (2017), s. 68-74
ISSN:1339-0260