Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Šoltés Radovan (100%)
Názov:Propaganda, manipulácia a logické klamy : o hraniciach a možnostiach nášho usudzovania a rozhodovania
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2017
Rozsah:143 s.
ISBN:978-80-555-1871-8
Ohlas:[6] BALOGHOVÁ, Barbora. Propaganda, manipulácia a logické klamy. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2017 [cit. 2018-07-11], roč. 6, č. 2, s. 112-113. Dostupný na internete <http://www.unipo.sk/public/media/17379/ATeR%202-2017.pdf>
Ohlas:[3] ZAVIS, Monika. Honor for parents and family in the context of religious ethics. In Ancience science : 2.1. history, philosophy, medieval & renaissance studies, ISSN 2367-5659. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 227, 232. ISBN 978-619-7408-31-7.