Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tobiašová Erika (16%)
Autor:Barančíková Gabriela (14%)
Autor:Gömöryová Erika (14%)
Autor:Makovníková Jarmila (14%)
Autor:Skalský Rastislav (14%)
Autor:Halas Ján (14%)
Autor:Koco Štefan (14%)
Názov:Vzťah medzi zastúpením plodín v agro-ekosystéme a stabilitou uhlíka a dusíka v pôde
Zdroj:Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy č. 38
Vydavateľské údaje:Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2016
Lokácia:S. 123-130
ISBN:978-80-8163-019-4