Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Marušiak Jozef (20%)
Autor:Bates Z. (20%)
Autor:Duleba Alexander (20%)
Autor:Stražay T. (20%)
Autor:Žemlová-Sheppard J. (20%)
Názov:Zahraničná politika - hlavné trendy, dvojstranné vzťahy a regionálna spolupráca
Zdroj:Slovensko 2006 : súhrnná správa o stave spoločnosti
Vydavateľské údaje:Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2007
Lokácia:S. 281-352
ISBN:978-80-88935-92-6
Ohlas:[4] TÖRÖK, Marián. Tri obdobia dvoch desaťročí zahraničnej politiky Slovenskej republiky. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, ISSN 1335-2741. 2014, roč. 17, č. 3, s. 145.