Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kuderjavá Mária (70%)
Autor:Stanislavová Zuzana (30%)
Názov:Tvorivá dramatika ako stratégia zvyšovania literárnej kompetencie detí mladšieho školského veku
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017
Rozsah:193 s.
ISBN:978-80-555-1778-0
Ohlas:[6] ŽILKOVÁ, Marta. Tvorivá dramatika ako stratégia zvyšovania literárnej kompetencie detí mladšieho školského veku. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2017, roč. 24, č. 3, s. 65-67.