Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Ukrajinsko-slovenské literárne kontakty [elektronický zdroj] : jazyk, kultúra, preklad
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017
Rozsah:online, 81 s.
ISBN:978-80-555-1768-1
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Amir3
Ohlas:[4] KREDÁTUSOVÁ, Jarmila. Slovensko-ukrajinský a ukrajinsko-slovenský preklad na Slovensku po roku 1945 do súčasnosti. In Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 22. ISBN 978-80-555-1997-5.