Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Petrík Ľubomír (100%)
Názov:Predslov
Zdroj:Evanjelium podľa Lukáša v piktogramoch
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2015
Lokácia:S. 5-6
ISBN:978-80-555-1426-0
Ohlas:[4] HOSPODÁR, Michal. Stručná introdukcia do logoterapie a existenciálnej analýzy. In Hľadanie zmyslu života ako pastoračná výzva : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2016, s. 17. ISBN 978-80-555-1653-0.