Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomčíková Ľuba (100%)
Názov:Zvyšovanie diverzity pracovnej sily - prínosy v oblasti vybraných praktík medzinárodného riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu k výkonnosti organizácie
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 4, no. 4 (2016), s. 227-233
ISSN:1339-0260