Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Fejér Jozef (100%)
Názov:Nové trendy a perspektívy šľachtenia maku siateho (Papaver somniferum L.)
Zdroj:Osivo a sadba
Vydavateľské údaje:Praha : ČZU, 2007
Lokácia:s. 122-128
ISBN:80-213-1286-6
Ohlas:[3] VAŠÁK, J. a kol. Mák. Praha : PowerPrint, 2010. ISBN 978-80-904011-8-1.
Ohlas:[1] MEOS, A., SAKS, L., RAAL, A. Content of alkaloids in ornamental Papaver somniferum L. cultivars growing in Estonia. In Proceedings of the Estonian academy of sciences, ISSN 1736-6046. 2017, vol. 66, no. 1, s. 34-39.