Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Balogová Beáta (100%)
Názov:Marketing sociálnych služieb s dôrazom na arteterapiu a výtvarné umenie
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015
Rozsah:133 s.
ISBN:978-80-555-127-16
Ohlas:[6] ŠTEFANOVÁ, Michaela. Marketing sociálnych služieb s dôrazom na arteterapiu a výtvarné umenie. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [online], ISSN 1335-3008. 2017 [cit. 2018-02-22], roč. 20, č. 2, s. 80-81. Dostupný na internete <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-20-rok-2017/2/>
Ohlas:[6] BUTORACYOVÁ ŠINDLERYOVÁ, Ivana. Marketing sociálnych služieb s dôrazom na arteterapiu a výtvarné umenie. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis, ISSN 1338-290X. 2018, roč. 9, č. 2, s. 90-92.