Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Dunda Ján (10%)
Autor:Földesová Jadranka (10%)
Autor:Horňák Ladislav (10%)
Autor:Kaščák Ondrej (10%)
Autor:Knapíková Zlata (10%)
Autor:Končoková Eva (10%)
Autor:Miňová Monika (10%)
Autor:Petrovičová Mária (10%)
Autor:Pupala Branislav (10%)
Autor:Šilonová Viera (10%)
Názov:Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy
Vydavateľské údaje:Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2013
ISBN:978-80-8052-557-6
Ohlas:[4] BRZIAKOVÁ, Marta. Letí, letí rozprávočka. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2015 [cit. 2016-06-15], s. 46. ISBN 978-80-565-1071-1. Dostupný na internete <http://ucebnezdroje.npmrk2.sk/ucebne-zdroje/leti-leti-rozpravocka>
Ohlas:[4] VARGOVÁ, Iveta. Škôlkari objavujú tajomstvá jesennej prírody. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2015 [cit. 2016-05-11], s. 46. ISBN 978-80-565-1089-6. Dostupný na internete <http://ucebnezdroje.npmrk2.sk/sites/default/files/036.pdf>