Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Oťaheľ Ján (100%)
Názov:Problémy environmentálneho plánovania (regionálne riešenia)
Zdroj:Trvalo udržateľný rozvoj a krajinno-ekologické plánovanie v európskych horských regiónoch
Vydavateľské údaje:Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1994
Lokácia:S. 167-174
Ohlas:[1] IVANOVÁ, M., MICHAELI, E., BOLTIŽAR, M. et al. The analysis of changes ecological stability of landscape in the contrasting region of the mountain range and a lowland. In Ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, volume I : 13th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2013 , ISSN 1314-2704. Sofia : STEF92 Technology, 2013, s. 925-938. ISBN 978-619-7105-04-9.
Ohlas:[4] MIKLÓS, Lászlo. Prienik krajinnoekologického a environmentálneho výskumu do praxe a politiky. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, ISSN 0044-4863. 2014, roč. 48, č. 3, s. 156.
Ohlas:[1] MIKLOS, L., IZAKOVICOVA, Z., OFFERTALEROVA, M. et al. The institutional tools of integrated landscape management in slovakia for mitigation of climate change and other natural disasters. In European countryside, ISSN 1803-8417. 2017, vol. 9, no. 4, s. 647-657.
Ohlas:[2] MOYZEOVÁ, Milena. Inclusion of the public in the natural capital, ecosystem services and green infrastructure assessments (results of structured interviews with stakeholders of commune Liptovská Teplička). In Ekologia Bratislava, ISSN 1335-342X. 2018, roč. 37, č. 1, s. 42-56.