Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACB
Autor:Tkáčiková Ľudmila (62%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (38%)
Názov:Molekulová mikrobiológia
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015
Rozsah:168 s.
ISBN:978-80-555-1485-7
Ohlas:[4] SEDLÁK, V., PORÁČOVÁ, J. Biochemické parametre oviec v rozdielnych podmienkach chovu. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 180. ISBN 978-80-555-1658-5.