Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Tlučáková Lenka (25%)
Autor:Junger Ján (25%)
Autor:Kačúr Peter (25%)
Autor:Bebčáková Viera (25%)
Názov:Physical activity of male students in secondary schools of Presov district region
Zdroj:Scientific review of physical culture [elektronický zdroj]
Lokácia:Vol. 5, no. 4 (2015), online, s. 92-97
ISSN:2083-8581
URL:http://www.srpc.eu/