Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACB
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Tej Juraj (50%)
Názov:Tvorivé metódy v manažmente
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2015
Rozsah:111 s.
ISBN:978-80-8165-130-4
Ohlas:[4] SIRKOVÁ, Michaela. Analysis creativity in the financial services organisations. In Journal of management and business = Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2016, vol. 7, no. 2, s. 59.
Ohlas:[1] CIMERMANOVÁ, Ivana. Creativity in EFL teacher training and its transfer to language teaching. In Procedia social and behavioral sciences [online], ISSN 1877-0428. 2015 [cit. 2017-02-15], vol. 197, s. 1969-1975. Dostupný na internete <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815045814>