Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomčíková Ľuba (100%)
Názov:Virtual teams as implication of human resources management in period of globalization
Zdroj:Management: science and education : Slovak scientific journal
Lokácia:Vol. 4, no. 1 (2015), s. 101-104
ISSN:1338-9777