Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Čitbaj František (100%)
Názov:Prešovská eparchia má nového pomocného biskupa
Zdroj:Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Lokácia:Roč. 45, č. 10 (2013), s. 8-9
ISSN:1335-7492
Ohlas:[3] CORANIČ, Jaroslav. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice : Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudějovickém, 2014, s. 505. ISBN 978-8086074-30-6.