Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sičáková Ľuba (100%)
Názov:Apelatívny základ terénnych názvov Ratkovskej doliny
Zdroj:IX. slovenská onomastická konferencia : zborník referátov : Nitra, 26.-28. júna 1985
Vydavateľské údaje:Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1987
Lokácia:S. 172-176
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 86. ISBN 978-80-555-1133-7.