Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015060310525047
Kategória:N/A
Autor:Sičáková Ľuba (100%)
Názov:Chotárne názvy Ratkovskej doliny utvorené z osobných mien
Zdroj:VIII. slovenská onomastická konferencia : zborník materiálov : Banská Bystrica - Dedinky, 2.-6. júna 1980
Vydavateľské údaje:Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1983
Lokácia:S. 154-157
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin 2014. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 86. ISBN 978-80-555-1133-7.