Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Feranec Ján (25%)
Autor:Oťaheľ Ján (25%)
Autor:Pravda Ján (25%)
Autor:Husár Karol (25%)
Názov:Formy krajinného krytu identifikované v rámci projektu CORINE Land Cover
Zdroj:Geografický časopis
Lokácia:Roč. 46, č. 1 (1994), s. 35-47
ISSN:0016-7193
Ohlas:[4] BOLTIŽIAR, M., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. et al. Výskum krajiny v príkladových štúdiách. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2014, s. 299. ISBN 978-80-558-0531-3.